Pályázati díjátadó

Sportiskola

Márton nap

Énekkar

ÖKO iskola

Projektnap

Koszorúzás

ÉV VÉGI  VIZSGÁK A MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN

ÉV VÉGI  VIZSGÁK A MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN

2021/2022-ES TANÉV

SZOLFÉZS VIZSGÁK (ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI)

MÁJUS 23.-26.:  A SZOLFÉZS FOGLALKOZÁSOK HELYSZÍNÉN IDŐPONTJAIBAN

HANSZERES VIZSGÁK:

MÁJUS 30. – JÚNIUS 3.

A HANGSZERES FOGLALKOZÁSOK HELYSZÍNÉN AZ ALÁBBIAK SZERINT

FUVOLA: JÚNIUS 2. (CSÜTÖRTÖK) 13.30-TÓL

FÚVÓSOK- HÓBOR BENCE TANÍTVÁNYAI: JÚNIUS 2. (CSÜTÖRTÖK) 13.30-TÓL

FÚVÓSOK- HÉGELY ÁKOS TANÍTVÁNYAI: JÚNIUS 3. (PÉNTEK) 13.30-TÓL

MAGÁNÉNEK: MÁJUS 30. (HÉTFŐ) 14.00-TŐL

SZINTETIZÁTOR: JÚNIUS 3. (PÉNTEK) 14.00-TŐL

ZONGORA: JÚNIUS 3. (PÉNTEK) 13.30-TÓL

KÉRJÜK, HOGY A VIZSGÁKRA ÜNNEPLŐ RUHÁBAN, VIZSGALAPPAL ÉRKEZZENEK A NÖVENDÉKEK!

JÓ FELKÉSZÜLÉST, SOK SIKERT KÍVÁNUNK!

Elsős beiratkozás „A” osztály sportalkalmassági mérés időpont

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a sportalkalmassági mérést csütörtökön és pénteken a beiratkozás alkalmával végezzük egész nap érkezési sorrendben.

Aki nem tudja hozni a beiratkozó gyereket, azoknak a pótnap április 27. szerda 16-17 óráig.

Váltócipő, valamint könnyű ruházat szükséges a felméréshez.

Köszönettel,

Dudás Zsolt

igazgató

Elsős beiratkozás

Tisztelt Szülők!

A 2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozással kapcsolatban az alábbi információkról tájékoztatom Önöket.

A korábbi éveknek megfelelően a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését. A beiratkozásnak két lehetséges módja van: online vagy személyesen.

 1. Online beiratkozás

 2022. április 6-án (szerdán) megnyitják a beiratkozás szülői felületét (BÁI), amellyel a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetőségük van az online beiratkozásra.

Kérjük Önöket, hogy éljenek az online beiratkozás lehetőségével, hiszen ezáltal jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az ügyintézés mindenki számára. Fontos, hogy a jelentkezését technikai okokból kifolyólag asztali gépen vagy laptopon végezze!

Az online beiratkozást a honlapunkon (www.fuzfosuli.hu) található „Kréta E-ügyintézés” ikon segítségével kezdheti meg. A beiratkozás további menetéről a következő linken található információk nyújtanak segítséget.

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

Felhívjuk figyelmüket, hogy online beiratkozás esetén is meg kell jelenni személyesen iskolánkban a beiratkozás időpontjában a felvételhez szükséges dokumentumok bemutatása miatt.

 • Személyes beiratkozás

A tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet alapján a személyes beiratkozás napjai: 2022. április 21-22. (csütörtök és péntek).

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) mert a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrizzük, hogy a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e.

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata

– a gyermek TAJ-kártyája

– a szülő/gondviselő személyazonosító igazolványa

Szeretettel várjuk Önöket és leendő elsőseinket iskolánkban!

Dudás Zsolt

igazgató

Tisztelt Szülők!

Április 04-én hétfőn 15 órától 17 óráig fogadóórát tartunk.

Bejelentkezés és időpont foglalás az alábbi linken lehetséges.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R-pbV6MV6SpHxumaXw9S1sDfN3KvNA2hbc3bJNjpGvY/edit?usp=sharing

Használati útmutató a táblázathoz:

 1. Ezt a táblázatot bárki szerkesztheti, ezért a használatának van néhány fontos szabálya:
 2. Alul válassza ki annak a tanárnak a nevét, akihez időpontot szeretne foglalni!
 3. Csak üres cellába írjon! Ehhez először kattintson egyet a megfelelő cellára!
 4. A többi cellára, címre, többiek bejegyzésére ne kattintson, azok tartalmát ne változtassa!
 5. Ha valamit véletlenül elrontott, a bal felső sarokban kattintson a szerkesztés alatt levő vissza nyílra. Ezzel visszaállítható a megelőző állapot!
 6. A megfelelő sor kitöltése után nyomjon Entert, utána bezárhatja az oldalt, az adatokat a rendszer automatikusan menti.

Hirdetmény az általános iskolai beíratásról

Veszprémi Tankerületi Központ

HIRDETMÉNY

a Veszprémi Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolákba történő beíratásról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50. § (7) bekezdésében, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VUI. 31.) EMMI rendelet 22. § (1) bekezdésében, továbbá a 2021/2022. tanév·rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 7. §-ában foglaltak alapján:

értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2022/2023. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:

2022. április 21. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig

2022. április 22. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig

_A tankötelezettsége teljesítését 2022. szeptember 1-től megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye – ennek hiányában tartózkodási helye – szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek TAJ-kártyája ,
 • a szülő/gondviselő személyazonosító igazolványa.

A felvételi kérelem benyújtható az KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén ( https://eugyintezes.e­ kreta.hu/kezdolap ) keresztül is. A KRÉTA rendszer működéséről az iskolák honlapjain találhatnak tájékoztatást. Elektronikus formában benyújtott felvételi kérelem esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének személyes bemutatása továbbra is szükséges.

A felvételről az iskola igazgatója dönt, amelyről írásban értesíti a szülőket. A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyérmek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen – vagy a Veszprémi Tankerületi Központ honlapján (http://kk.gov.hu/veszpremi-tankerulet-altalanos-iskolai­felveteli-korzethatarok-2022-2023-tanev) – találják meg: https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/index

Veszprém, 2022. március 22.

„Logika – robotika – sport” – nyári élmények az Irinyiben

2021. június 28-tól július 9-ig került sor az iskola alapítványának nyertes, “NEAO-KP-1-2021/4- 000528-VAL pályázat megvalósítására a Balatonfűzfő Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában.

A projekt megvalósítása kiemelten fontos célokat szolgált, köztük a helyi közösség
összekovácsolását, az általános iskolás korosztály matematikai kompetenciáinak javítását, mely hozzájárul az iskolai lemorzsolódás csökkentéséhez, mely szorosan kapcsolódik a Magyar Kormány Európai Uniós vállalásához, mely szerint csökkenti a végzettség nélküli
iskolaelhagyást.

Elősegítette a térségben a matematikai és logikai kompetenciák fejlesztésével, a jövő megalapozását a robotizáció által,  egy egészségesebb nemzedék közreműködésével.”

Az élménytábor két egyhetes turnusban, mintegy negyven fő, másodiktól ötödik évfolyamon tanuló diák részvételével, felejthetetlen élményekkel feltöltődve zajlott le Adri néni (Szöllősi Adrienn) és Inci néni (Horváth Irén) szervezésében, vezetésével.

A diákok kézműves foglalkozásokon, különféle logikai játékokat készítettek és használtak, építettek saját robotmodelleket különféle anyagokból.

A táborozók, a hét során izgalmas, fűzfői exatlon versenysorozaton mérhették össze ügyességüket, bátorságukat, leleményességüket, mindezt időre, sok-sok mozgással, párbajjal, megismerkedve számos pályával, élvezve a nyári forróságban a vizes pálya előnyeit, a mamutfenyőnk árnyékában. A tábor végén egy fiú- és egy lánybajnok avatására is sor került.

Óriási élmény volt a Csodák Palotájában tett kirándulás, mely játékosan, élvezettel tudásalapot szolgáltatott a körülöttünk lévő világ jobb megértéséhez.

De nagyszerű kikapcsolódást jelentett az almádi Balaton Játékpont nyújtotta lehetőségek és a túra a régi gőzmozdonyhoz valamint a játszótéri hancúr és a fagyizás.

Mégis, a legkülönlegesebb élményt a pályázati nyereményből vásárolt négy Botley kódolható robot jelentette, ami játékos módon ismertette meg a gyermekekkel a programozás alapjait, az az útjába kerülő tárgyak érzékelésével, megkerülésével, munkára fogásával.

A diákok naponta egyre nehezedő feladatokra programozták a cuki robotokat kooperatív technikákkal, egyre ügyesebben, lépésről lépésre, nagyon sok vidámságot, örömet okozva maguknak és társaiknak különféle fantasztikus pályákat építve.

A tábor elérte célját, a projekt megvalósulása hozzájárult a helyi közösség szociális hálójának
fejlesztéséhez, játékosan élményekkel fűszerezve fejlesztette a diákok képességeit, A programok egy része hozzájárult a családi életre nevelés folyamatához, mely nem csak a helyi közösségek vagy a közoktatás kiemelt célja, hanem a Magyar kormány által is stratégiai fontosságúnak ítélt terület.

A kis robotok, a különféle anyagok felhasználása melyek a projekt során beszerzésre kerültek, nem csak a logikai képességeket, hanem a finom motorikát, stratégiai gondolkodást, vizuális gondolatvilágot és matematikai gondolkodást is fejlesztették. Kiemelt figyelmet fordítva a kooperatív munkaformák megvalósítására, mely hozzájárult a foglalkozásokon résztvevők személyiségfejlődéséhez is. De a legfontosabb, nagyon jól érezték magukat a résztvevők! Reméljük, máskor is lesz még ilyen alkalom a hasznos időtöltésre, a játékos tanulásra, a sportolásra, a felhőtlen szórakozásra. Köszönjük a lehetőséget!

Horváth Irén

Hit- és erkölcstan tájékoztató

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Egyházak tájékoztatója  a hit-és erkölcstan oktatással kapcsolatban 2022. április 4-én 15 órakor lesz intézményünkben.

Naptár

Kérjük, támogassa iskolánkat!

Kérjük, támogassa iskolánkat adójának 1%-ával az Irinyi János Általános és Alapfokú Művészeti Iskoláért Alapítványon keresztül!

Adószáma:
18915631-1-19

Köszönjük!

Irinyi János Általános és Alapfokú Művészeti Iskoláért Alapítvány

Adószám:
18915631-1-19

Számlaszám:

OTP 11748083-20010630 

 

Cím

8184 Balatonfűzfő, Irinyi u. 2.

Telefon

 88/586-090

Email

irinyi@fuzfosuli.hu

Kövess minket!

Témaheteink

164

Támogatóink

P_MAX
Bachl Hőszigetelőanyag – gyártó Kft.
NikeTrans Targonca
Fűzfő- Terv Építész Iroda
Fejes Károly
Szabó – Gróf Nikoletta (AGAPE-2000)
Ravatherm Hungary Kft.
Hymato Kft.
Serpa Kalandpark
Balatoni Bob
Szanyi Szilvia
Művelődési Központ
Nike Étterem
Kovács Tamás
Marton Péter

Köszönjük a támogatást!

Partnereink

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support