Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
honlapja
8184 Balatonfűzfő, Irinyi u. 2.
Telefon: 88/586-090, Fax: 88/586-191
Fűzfősuli
Nyelv:
főmenü
az iskola
tartalom

 
 
Iskolánk jelene
 


A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola többcélú köznevelési intézmény. Ellát általános iskolai, köznevelési típusú sportiskolai, valamint alapfokú művészeti iskolai feladatokat.
A 2016/2017-es tanévben 13 tanulócsoportban folyik az oktatás és a nevelés. 4 napközis, 2 egész napos iskolai, valamint 1 tanulószobai csoport működik.
Beiskolázási körzetünk a „B” osztályok esetében Balatonfűzfő, Királyszentistván, Litér és Papkeszi. Az „A” sportiskolai osztályok országos beiskolázási körzettel rendelkeznek. Így több településről is járnak hozzánk tanulók.
Az általános iskolai részen a „B” osztályokban a hatályos általános iskolai kerettantervnek megfelelő helyi tanterv szerint folyik az oktatás, míg az „A” osztályokban a köznevelési típusú sportiskolai kerettanterv szerint. Az „A” osztályokban az alsó tagozatos évfolyamokban a sportágak alapozása folyik, amely heti 2 óra úszás és heti 3 testnevelés óra keretén belül valósul meg. Ötödik osztálytól minden sportosztályban tanuló számára kötelező egy sportág választása az alábbiak közül: úszás, vízilabda, labdarúgás, kosárlabda. A nem sportiskolai „B” osztályokban is ügyelünk arra, hogy tanulóink mindennap folytassanak mozgásos tevékenységet, heti 5 testnevelés óra mellett részt vehetnek a délutáni sportfoglalkozásokon is.
Az intézményben tanulók számára biztosítani tudjuk a gyógytestnevelési, valamint a logopédiai és gyógypedagógiai foglalkozásokat is.
Tanulóink két idegen nyelv közül választhatnak. Harmadik évfolyamtól folyik oktatás angol, illetve német nyelvből kis csoportos formában. A tanítási órák után napköziben/egész napos iskolában, ill. tanulószobában tudunk elhelyezést nyújtani az azt igénylő gyerekek számára, és ekkor ker
ül sor a különböző fejlesztő-felzárkóztató foglalkozásokra és szakkörökre.
Az alapfokú művészeti iskola térítéses formában, tanítási órák utáni oktatási rendszerben biztosítja a zeneművészet és a képző- és iparművészet területei iránt érdeklődő tanulók számára az alkotó és önkifejező képességeik kibontakoztatását, tehetségük gondozását. A gyerekek – a teljesség igénye nélkül- az alábbi területeken tanulhatnak zenét: szolfézs, zongora, szintetizátor, furulya, fuvola, gordonka, klarinét, szaxofon, trombita, tenorkürt, tuba, magánének.
Az oktató-nevelő munkához 23 tanterem áll rendelkezésre, többek között informatika-terem, idegen nyelvi termek, technikaterem (tankonyhával), természettudományi előadó, énekterem rajzterem, díszterem (előadásoknak), könyvtár.
A tantermek jelentős részében interaktív táblák és projektorok vannak.
Az informatika teremben 16 számítógép, valamint nyomtató áll a tanulók rendelkezésére.

Az intézményben található egy tornaterem, ill. azon kívül egy nagy udvar (kézilabda és kosárlabda pályával), valamint egy új műfüves foci- és futópályával.
A tanulók rendszeres - igény szerint akár napi háromszori- étkezése megoldott, mivel a melegítő konyha és az ebédlő a funkció ellátására alkalmas és elegendő.
Az intézmény szakos ellátottsága 100%-os, minden tantárgyat megfelelő végzettséggel rendelkező kolléga tanít. Munkájukat logopédus, gyógypedagógus, pedagógiai asszisztens, valamint gyógy-testnevelő segíti.
Az „irinyis” gyerekek számára a mindennapi tanulás és tanórán kívüli elfoglaltságok mellett változatos programokat is biztosítunk, mint például „Tök-jó buli”, sísuli, színházlátogatások, bábszínházi előadások, erdei iskola, osztálykirándulás…
A gyerekek biztonságos, nyugodt környezetben tanulhatnak és nevelkedhetnek.
A szülők véleménye szerint: „… az a jó az Irinyiben, hogy egy tanítási napon mindenféle tevékenység megvalósulhat, és azokban a gyerekem részt vehet. Mehet zenélni, sportolni vagy szakköri foglalkozásra, sőt még a házi feladat is elkészül a napköziben.”

Köszönjük, hogy érdeklődésével megtisztelte iskolánkat. Amennyiben többet szeretne az intézményről tudni, tájékozódjon honlapunkról, ill. facebook oldalunkról. Személyes megkeresésüket is szívesen fogadjuk.


 

Elektronikus beiratkozás
általános iskolába


Tájékoztató az e-Ügyintézéshez

Kérjük támogassa
iskolánkat adójának 1%-ával
az Irinyi János Általános és
Alapfokú Művészeti Iskoláért
Alapítványon keresztül!

Adószáma: 
18915631-1-19

Köszönjük!


Támogatóink:


balatonfűzfő.hu


PályázatokKöszönjük a támogatást!


Szivárvány óvoda
papkeszi.huOKMPályázatokNUSIMLSZMVLSZ
 

Created by ScarabeusLab.com